Publicerad 06 februari 2017

Arbetskraftsrörlighet och regioners attraktivitet och produktivitet

I samarbete med Umeå universitet studerar vi arbetskraftens rörlighet och samband med regioners attraktivitet och produktivitet.

Projektet är även utformat för att bidra med underlag till OECD:s produktivitetsinitiativ.

Rapport publiceras i december 2017.

Titel
Arbetskraftsrörlighet och regioners attraktivitet och produktivitet

Diarienummer
2015/262