Publicerad 06 februari 2017

Digital mognad – analys av den digitala omvandlingen inom industri och industrinära tjänster

Tillväxtanalys har under 2016 arbetat med kvantitativa analyser av näringslivets digitala mognad.

Detta kommer under 2017 att fördjupas mot ett antal fallstudier av digital omvandling inom industri och industrinära tjänster. Slutredovisning och seminarium under första kvartalet 2017.

Titel
Digital mognad – analys av den digitala omvandlingen inom industri och industrinära tjänster

Serienummer
RB

Diarienummer
2016/011