Publicerad 06 februari 2017

Förutsättningar för spill over i samband med stora internationella affärer

Tillväxtanalys har i uppdrag av Näringsdepartement att göra en ex-ante analys av förutsättningarna för spill over i samband med internationella högteknologiska affärer med potential för spill over, export och sysselsättning.

Som ett konkret fall har det strategiska samarbetet mellan Sverige och Brasilien inom flygindustri analyserats. En slutrapport ska levereras den sista mars 2017. Seminarier planeras både i Sverige och Brasilien under april.

Titel
Förutsättningar för spill over i samband med stora internationella affärer

Serienummer
R

Diarienummer
2016/106