Publicerad 06 februari 2017

Hur kan Sverige stärka sin attraktionskraft till internationell kompetens?


En studie av attraktion av internationell kompetens – hur kan Sverige stärka sin attraktionskraft kommer att delrapporteras i december 2017. Slutrapport i slutet av 2018.

Titel
Hur kan Sverige stärka sin attraktionskraft till internationell kompetens?

Diarienummer
2017/054