Publicerad 06 februari 2017

IT-användning och produktivitet – mått och indikatorer på hur IT kan påverka produktivitet


En studie av IT-användning och produktivitet kommer att genomföras med utgångspunkt i hur företagens IT-användning samvarierar med olika mått på produktivitet.

Rapport publiceras 31 december 2017.

Titel
IT-användning och produktivitet – mått och indikatorer på hur IT kan påverka produktivitet

Diarienummer
2017/031