Publicerad 06 februari 2017

Regioners förutsättningar att driva regionalt utvecklingsarbete – en antologi


För att tillföra kunskap och diskussionsunderlag till arbetet att utveckla och förbättra det regionala utvecklingsarbetet görs en antologi med forskarbidrag från flera nordiska länder om förutsättningar och problem att driva regionala utvecklings­processer.

En rapport publiceras i maj och presenteras i seminarieform.

Titel
Regioners förutsättningar att driva regionalt utvecklingsarbete – en antologi

Diarienummer
2016/155