Publicerad 06 februari 2017

Uppdrag att kartlägga behovet av metaller och mineral för miljö- och teknikinnovationer

Regeringen har uppdragit åt Tillväxtanalys att inventera hur framtida behov av de metaller och mineral som krävs för nya miljö- och teknik­innovationer, som är under utveckling i Sverige och Europa, ser ut.

Vidare ska Tillväxtanalys analysera och ge underlag till vad som kan komma att krävas för att hela produktionskedjan, från utvinning till färdig produkt av de identifierade miljö- och teknikinnovationerna, ska kunna förläggas till Sverige, dvs. skapa mervärde av utvinning av metaller i Sverige.

Uppdraget ska slutrapporteras den 19 oktober.

Titel
Uppdrag att kartlägga behovet av metaller och mineral för miljö- och teknikinnovationer

Serienummer
R

Diarienummer
2016/227