Publicerad 06 februari 2017

Utvärdering av nationella miljöteknikinsatser

Projekten inom temat Grön omställning kopplar till nyindustrialiseringsstrategin- och exportstrategin.

Pågående regeringsuppdrag om analys av förutsättningar för miljödriven näringsutveckling och utvärdering av nationella miljöteknikinsatser fortsätter under 2017, bland annat med fokus på testbäddsverksamhet. Slutrapport i september 2017.

Titel
Utvärdering av nationella miljöteknikinsatser

Serienummer
RB

Diarienummer
2016/012