Publicerad 06 februari 2017

Utvärdering av RUT-avdraget

RUT-avdraget utvärderas avseende vilka effekter avdraget har för entreprenörskap och företagande och vilka som driver och arbetar i de företag som skapas.

I ett första skede analyseras vilka som anställts i företagen och varifrån de kommer och deras fortsatta sysselsättningsstatus. Vi bedömer att Tillväxtanalys har tillgång till mikrodata från Skatteverket först under första halvåret 2017, varför en första rapport inte kan publiceras förrän under första halvåret 2018.

Titel
Utvärdering av RUT-avdraget

Diarienummer
2016/065