​Befolkningsprognos 2020

Sverige har en tämligen koncentrerad befolkning, det vill säga, många bor i tätorter. Urbaniseringen har varit en process som pågått under en lång period och i dagsläget minskar många delar av Sverige sin befolkning, medan främst storstadsregionerna ökar.

Dock, det finns områden på finare geografisk nivå som har befolkningstillväxt i regioner där befolkningen i övrigt minskar och vice versa. Hur kan framtiden förväntas se ut i Sveriges olika delar?

Tillväxtanalys har framställt ett prognosskikt med befolkningen fördelad på 250-metersruta, baserat på prognosen till bilagan Regional demografisk utveckling i Långtidsutredningen 2015. Skiktet prognostiserar Sveriges befolkning 2020. Detta är ett utvecklingsprojekt som vi arbetar med.

Befolkningsprognos 2020

Fil med ett prognosskikt med Sveriges befolkning 2020. (En beskrivning av filen ligger med i Zip-filen).

Länk till datalänk till annan webbplats  ZIP (csv, geojson, shape och mapinfo)