Drivmedelsstationer

Drivmedelsmarknaden har genomgått en tydlig omstrukturering under senar år med tydliga effekter för drivmedelsförsörjningen i stora delar av landet. De största bolagen har genomfört stora förändringar i sina stationsnät och mindre lönsamma försäljnings­ställen har antingen avvecklats eller omvandlats till obemannade stationer. Samtidigt har flera kända varumärken profilerats om eller bytt ägare, vilket också påverkat stationsnätens utbredning.

Omstruktureringen har lett till en stor minskning av antalet försäljningsställen för bensin och diesel i alla delar av landet. Det glesare stationsnätet har inneburit en försämrad tillgänglighet i gles- och landsbygdsområden.

Skillnaden för olika delar av landet blir påtaglig. Kollektivtrafiken är dessutom dåligt utbyggd i de flesta gles- samt landsbygder och genom de stora avstånden är bilen oftast en nödvändighet för arbetsresor, serviceärenden och fritidssysselsättningar. Många företag som verkar på den lokala marknaden är direkt beroende av att kunna tanka sina fordon i närområdet, men även företag inom t.ex. turistnäringen kan indirekt påverkas genom att deras kunder får en försämrad servicenivå.

Tillgången till service är med andra ord en viktig förutsättning för möjligheterna till företagande och boende. Kommer det ens vara möjligt att bo utanför större tätorter i Sverige i framtiden om trenden håller i sig?

Drivmedelsstationer 2014

Fil med drivmedelsstationer i Sverige från året 2014.

Länk till datalänk till annan webbplats  ZIP (csv, geojson, shape och mapinfo)