Publikationer

Rapportserien är Tillväxtanalys huvudsakliga kanal för det skriftliga materialet. 

Statistikserien redovisar den löpande statistikproduktionen. 

PM innehåller metodresonemang, delrapporter och underlagsrapporter.

Svar direkt. Från och med den 1 januari 2017 sker inga nya publiceringar i serien Svar direkt. Serien redovisade de uppdrag myndigheten rapporterade med kort varsel.

Tillväxtanalys rapporter finns endast i pdf-format på hemsidan. Det går alltså inte att beställa tryckta exemplar.

Prenumerera på alla våra publikationer via RSSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller e-post