2015-01-13

Korta nyheter från utlandskontoren vecka 2, 2015

Nyheterna från de olika länderna en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.

Nyheter från Brasilien

Bland annat:

 • Ekonomiska konflikter i den nya brasilianska regeringen
 • Pågående diskussioner om landreformer
 • Svårt att nå målen för allmän skolgång till och med 17 års ålder

Läs nyheterna från Brasilien

Nyheter från Indien

Bland annat:

 • Näringspolitiska reformer
 • Premiärminister Modi invigningstalade vid investeringsmässan Vibrant Gujarat
 • Auktion av 2G- och 3G-spektrum planeras

Läs nyheterna från Indien

Nyheter från Sydkorea

Bland annat:

 • Vetenskapsdepartementets budget för forsknings- och utvecklingsanslag för 2015 ökar med åtta procent till 29 miljarder kronor
 • Regeringen öronmärker drygt 3 miljarder kronor för att stödja 13 lovande nya tillväxtteknologier för 2015 
 • En större revision för att säkerställa landets beredskap för cyberattacker ska genomföras – fokus på samhällskritisk infrastruktur 

Läs nyheterna från Sydkorea

Nyheter från Kina

Bland annat:

 • Onlineförsäljning av receptbelagda läkemedel tillåts  
 • Kina lovar fler platser på äldreboende
 • Ökning i antalet astmafall

Läs nyheterna från Kina

Nyheter från USA

Bland annat:

 • Microsoft-miljardär investerar i nytt institut för cellgrundforskning
 • Delstaten New York förbjuder frackning
 • Oenighet om experiment med högriskvirus – uppväger möjligheterna riskerna?

Läs nyheterna från USA