2015-01-20

Korta nyheter från utlandskontoren vecka 3, 2015

Nyheterna från de olika länderna en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.

Nyheter från Brasilien

Bland annat:

 • Utbildningsprogram hotas av neddragningar
 • Artificiella budgetöverskott
 • Zink ska öka production av sockerrör

Läs nyheterna från Brasilien

Nyheter från Indien

Bland annat:

 • Svenska företag med verksamhet i Indien optimistiska inför framtiden visar Business Climate Survey 2014/15
 • Regeringen planerar fem separata miljöfonder för att främja förnyelsebar energi
 • Utländska investerare intresserar sig för Indiens energisektor

Läs nyheterna från Indien

Nyheter från Japan

Bland annat:

 • Ökad budget för utbildning, forskning och innovation – internationalisering viktig drivkraft
 • Sänkta inmatningstariffer för solenergi väntas, men oförändrat för geoenergi och vindkraft
 • Översyn av hälsoförsäkringssystemet – bördan lättas för små kommuner, och äldre får betala mer

Läs nyheterna från Japan

Nyheter från Sydkorea

Bland annat:

 • Regeringen budgeterar 1 356 miljarder kronor för stimulans av den ekonomiska tillväxten för 2015
 • En ökning med 533 000 nya jobb under 2014 innebär största ökningen på 12 år
 • Universitet kämpar för att reformera sin verksamhet i väntan på utbildningsdepartementets utvärdering

Läs nyheterna från Sydkorea

Nyheter från Kina

Bland annat:

 • Nytt kinesiskt poliovaccin godkänns
 • Över 100 000 rapporterade fall av HIV/AIDS 2014
 • Stort fokus på vetenskap och innovation i Hong Kongs regeringsförklaring

Läs nyheterna från Kina