2015-02-24

Korta nyheter från utlandskontoren vecka 8, 2015

Nyheterna från de olika länderna en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.

Nyheter från Indien

Bland annat:

 • Indien inför webportal för att förenkla tillståndsgivningen för nya företag
 • Regeringen överväger stöd för att minska finansieringskostnaderna för producenter av förnyelsebar energi
 • Madhya Pradesh bygger världens största solenergipark

Läs nyheterna från Indien

Nyheter från Japan

 • Transportpolicy ska stärka landets konkurrenskraft inför OS 2020
 • Miljödepartement tror att Japan kan ha runt 30 procent förnybar energi 2030

Läs nyheterna från Japan

Nyheter från Sydkorea

Bland annat:

 • Fyra nationella industriella FoU-projekt ges förtur – plastkompositer, simulering, cellterapi, & individanpassad medicin
 • Sydkoreanska SMF drillas för att kunna ta sig in på den amerikanska marknaden
 • Sydkoreas medelklass riskerar att eroderas enligt forskningsinstitut

Läs nyheterna från Sydkorea

Nyheter från Kina

Bland annat:

 • Utbrott av hepatit-A i Australien kopplas till kinesiska bär
 • Förväntad tillväxt för online-utbildningar i Kina
 • Blankning tillåts i Shanghai genom kopplingen till Hong Kong-börsen

Läs nyheterna från Kina

Nyheter från USA

Bland annat:

 • DOE skapar ny avdelning för framtidens innovationer
 • President Obama föreslår satsning på personligt anpassad medicin
 • Amerikansk ekonomi går på högvarv – men tillgång till såddfinansering är bristfällig och nyföretagandet är svagt

Läs nyheterna från USA