2015-03-24

Korta nyheter från utlandskontoren vecka 12, 2015

Nyheterna från de olika länderna en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.

Nyheter från Indien

Bland annat:

 • IMF:s verkställande direktör, Christine Lagarde, besökte Indien
 • Parlamentet antar nya lagar gällande gruvbrytning
 • Regeringen häver förbud mot gruvbrytning i Goa

Läs nyheterna från Indien

Nyheter från Japan

Bland annat:

 • Basfinansiering av universitet minskar – stöd för speciella insatser allt viktigare men ger hårdare styrning och gallring
 • Storföretagen tillgodoser regeringens önskan och höjer lönerna för att stimulera Japans ekonomi
 • Regeringen ska attrahera utländska investeringar genom att underlätta för utlänningar att leva i Japan

Läs nyheterna från Japan

Nyheter från Sydkorea

Bland annat:

 • Regeringen investerar tillsammans med industrin 185 miljarder kronor för att modernisera tillverkningsindustrin
 • Financial Services Commission vill stimulera konkurrens mellan landets tre aktiebörser inriktade på mindre bolag
 • Regeringen beslutar om satsning på 2.6 miljarder kronor inom bioteknologi

Läs nyheterna från Sydkorea

Nyheter från Kina

Bland annat:

 • Mödradödligheten sjunker, Kina når milleniemål i förtid
 • Kinesiska toppuniversitet stiger på världsrankning
 • Universitet genomför översyn av användandet av utländsk kurslitteratur

Läs nyheterna från Kina

Nyheter från Brasilien

Bland annat:

 • Fortfarande ingen vattenransonering
 • Riksrätt är inget alternativ för brasilianska kongressen
 • Gränsdragningen mellan finanspolitik styrning och ökad beskattning

Läs nyheterna från Brasilien

Nyheter från USA

Bland annat:

 • Höjd åldersgräns för tobak föreslås i USA för att därigenom förbättra folkhälsan
 • Fem miljoner otillsatta jobb i USA varav en halv miljon inom IT-området – TechHire nytt initiativ för att kompetensmatcha
 • John Hopkins satsar 40 miljoner dollar på nya innovationer

Läs nyheterna från USA