2015-05-19

Korta nyheter från utlandskontoren vecka 20, 2015

Nyheterna från de olika länderna en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.

Nyheter från Indien

Bland annat:

 • Indien och Mongoliet ingår strategiskt partnerskap
 • Indier utsedd till chef för den nyetablerade BRICS-banken New Development Bank
 • Regeringen planerar gemensam sittning för parlamentets båda kammare för att rösta igenom ny lag om villkor och ersättning i samband med markexpropriering 

Läs nyheterna från Indien

Nyheter från Japan

Bland annat:

 • Japan underlättar processer för patentansökningar genom undertecknandet av två internationella IP-fördrag
 • Robot Revolution Initiative – Ny organisation ska främja robotanvändning inom bl.a. jordbruk, tillverkningsindustri och hälsosektorn 
 • Universitetskurser resultera i fler kvinnor i arbetslivet

Läs nyheterna från Japan

Nyheter från Sydkorea

Bland annat:

 • Socialdepartementet presenterar ny strategi för landets hälsovårdsindustri
 • President Park ser etableringen av Google Campus Seoul som tecken på att startupkulturen stärkts i Sydkorea
 • Intresseorganisationen Federation of Korean Industries vill sätta fokus på expansion för koreanska SMF i Latinamerika

Läs nyheterna från Sydkorea

Nyheter från Kina

Bland annat:

 • Kina ger fyra privata banker tillstånd
 • Kina vill satsa på vetenskapsparker utomlands
 • Kina presenterar prioriterade reformområden för 2015

Läs nyheterna från Kina

Nyheter från Brasilien

Bland annat:

 • Behovet av en ny exportpolicy
 • Flygplatskoncessioner skapar olika förutsättningar för offentligt och privat anställda
 • Denguefeber når epidemiska nivåer

Läs nyheterna från Brasilien

Nyheter från USA

Bland annat:

 • HHMI vill satsa 60 miljoner US dollar i nytt initiativ
 • Åtgärdsprogram för att påskynda uppkopplade fordon och minska antalet dödsfall på USA:s vägar
 • DOE och NSF i nytt avtal med CERN

Läs nyheterna från USA