2015-09-15

Korta nyheter från utlandskontoren vecka 37, 2015

Nyheterna från de olika länderna en del av Tillväxtanalys löpande omvärlds­bevakningsuppdrag.

Nyheter från Indien

Bland annat:

 • Små möjligheter för regeringen att införa GST-reformen enligt tidsplan
 • Regeringen vill minska antalet skatteundantag – och sänka bolagsskatten
 • Modi mötte indiska företagsledare – som vill se räntesänkning

Läs nyheterna från Indien

Nyheter från Japan

Bland annat:

 • Ny lag underlättar användandet av tillfällig arbetskraft
 • Naturens betydelse för exempelvis vattenrening, mattillgång och turism prissätts på försök av Miljödepartementet
 • Växande intresse från utländska investerare för japanska startup-företag

Läs nyheterna från Japan

Nyheter från Sydkorea

Bland annat:

 • Sydkoreas och Asiens största biomassakraftverk färdigställt
 • Sydkorea har OECD:s största lönegap mellan inhemska och utländska arbetare
 • Offentliggjort dataintrång hos sydkoreansk försvarsmaterielföretag år 2013 leder till diskussion om militärens cyberberedskap

Läs nyheterna från Sydkorea

Nyheter från Kina

Bland annat:

 • Kina släpper ut minder koldioxid än vad som tidigare uppgetts
 • NDRC tar fram handlingsplan för att minska koldioxidutsläppen
 • Kinesiska publikationer fjärde mest citerade globalt

Läs nyheterna från Kina

Nyheter från USA

Bland annat:

 • NSF och Intel finansierar forskning om så kallade cyber-physical systems
 • Nya kartor över Arktis ska hjälpa forskare att analysera global uppvärmning
 • Lägsta SAT-resultaten på tio år

Läs nyheterna från USA