2015-11-10

Korta nyheter från utlandskontoren vecka 45, 2015

Nyheterna från de olika länderna en del av Tillväxtanalys löpande omvärlds­bevakningsuppdrag.

Nyheter från Indien

Bland annat:

 • BSNL samarbetar med Facebook och Google för att ta internet till landsbygden
 • Anställda vägrar tillämpa lastbilsskatt
 • Regeringen väntas föreslå 100 procents utländskt ägande i försvarssektorn

Läs nyheterna från Indien

Nyheter från Kina

Bland annat:

 • Ny metod för fosterdiagnostik
 • Kina planerar att utfärda produktionstillstånd till nya tillverkare av e-bilar
 • Debut för inhemskt flygplan

Läs nyheterna från Kina

Nyheter från Japan

Bland annat:

 • Regeringen sätter upp kvantitativa mål inom femårsplanen för främjande av vetenskap och teknik
 • Industridepartementet planerar att stärka utvecklingen av laddningsbara batterier för elbilar
 • Japan delaktig i utformandet av internationella standarder för sällsynta jordartsmetaller

Läs nyheterna från Japan

Nyheter från Sydkorea

Bland annat:

 • Sydkoreas största företag presenterar åtgärder för att minska (ungdoms)arbetslösheten
 • FN:s klimatfond finansierar koreanskt energiprojekt i Peru
 • Sydkorea och USA förstärker samarbeten inom sjuk- och hälsovård

Läs nyheterna från Sydkorea

Nyheter från USA

Bland annat:

 • Amerikaner är medvetna om klimatförändringarna, men är inte oroliga för konsekvenserna
 • Big Data: unikt forskningsprojekt ska följa 10 000 New Yorkbor under 20 år  
 • Många av de mest framgångsrika startup-företagen I USA äger inga patent

Läs nyheterna från USA