2016-02-08

Korta nyheter från utlandskontoren vecka 5, 2016

Nyheterna från de olika länderna är en del av Tillväxtanalys löpande omvärlds­bevakningsuppdrag.

Nyheter från Indien

Bland annat:

 • IT-industrins exportökning mindre än väntad
 • Indiskt företag kan ha hittat vaccin mot Zika-viruset
 • Omfattande välfärdsdatabas under utveckling

Läs nyheterna från Indien

Nyheter från Japan

Bland annat:

 • Förslag om koldioxidskatt från rådgivande kommitté till Miljödepartementet
 • Miljödepartementet mjukar upp sitt motstånd mot nya kolkraftverk
 • Panasonic utvecklar skarpare fotoelektriska celler för bilar

Läs nyheterna från Japan

Nyheter från Sydkorea

Bland annat:

 • Statliga finansiella stimulansprogram för att öka konsumtionen fortsätter under 2016 – ökat tryck på storföretagen att renodla sina verksamheter 
 • Regeringen sätter upp mål för exportera IT-säkerhetslösningar till växande ekonomier i Mellanöstern, Sydostasien, Sydamerika och Afrika
 • Sydkorea vill attrahera en miljon muslimska turister under 2016

Läs nyheterna från Sydkorea

Nyheter från Kina

Bland annat:

 • Kina överväger att introducera böter på en miljon för icke godkänd genetisk forskning
 • Kinas installerade kapacitet för vindkraft når ny rekordnivå
 • Kina vill skapa bättre plattformar för entreprenörskap och innovation

Läs nyheterna från Kina

Nyheter från USA

Bland annat:

 • Bättre inlärning i det omvända klassrummet
 • Statsfinansierade Sandia National Laboratories driver projekt inom havsbaserad vindkraft
 • Amerikanska DARPA sammanför forskning kring mänskliga hjärnan och digital teknik

Läs nyheterna från USA