2016-02-16

Korta nyheter från utlandskontoren vecka 6, 2016

Nyheterna från de olika länderna är en del av Tillväxtanalys löpande omvärlds­bevakningsuppdrag.

Nyheter från Indien

Bland annat:

 • Stefan Löfven besökte Indien med ”Team Sweden-delegation”
 • Kronprins Al Nahyan besökte Indien – vill öka den bilaterala handeln till 100 miljarder dollar om året
 • Studie: ökad indisk jobbtillväxt nästa budgetår

Läs nyheterna från Indien

Nyheter från Japan

Bland annat:

 • Toyota riktar uppmärksamhet mot väte som energikälla i fabriker såväl som bilar
 • TEPCO satsar utomlands när maktbalansen på hemmamarknaden förändras
 • Mobiloperatör vill underlätta för utländska besökare i Japan

Läs nyheterna från Japan

Nyheter från Sydkorea

Bland annat:

 • Förarlösa bilar tillåts på Sydkoreas gator från och med mars 
 • Mobilt 5G byggs ut i Sydkorea med teknik från Ericsson
 • Årets mål för nationella strategin för innovation inom offentlig sektor: Government 3.0

Läs nyheterna från Sydkorea

Nyheter från Kina

Bland annat:

 • Tillsyn av livsmedel- och läkemedelssektorn i Kina förbättrades under år 2015
 • Peking satsar på klimatsmart transport
 • Kina planerar att öka användningen av kolsänkor för att uppnå klimatmål

Läs nyheterna från Kina

Nyheter från USA

Bland annat:

 • President Obama tar initiativ för ökad undervisning i datavetenskap
 • Uppmärksammat fall av läkemedelsprishöjning leder till utfrågning i representanthuset
 • Department of Energy tillkännager projekt för att minska etableringsbarriärerna inom solenergi

Läs nyheterna från USA