2016-03-01

Korta nyheter från utlandskontoren vecka 8, 2016

Nyheterna från de olika länderna är en del av Tillväxtanalys löpande omvärlds­bevakningsuppdrag.

Nyheter från Indien

Bland annat:

 • Järnvägsbudgeten presenterad
 • Ny generaldirektör för ICAR
 • NASA bjuder in ISRO till Mars-samarbete

Läs nyheterna från Indien

Nyheter från Japan

Bland annat:

 • Internet of Things förändrar japansk industri
 • Kansai Electric på väg att starta en reaktor i Takahama
 • Tobaksblad för snabb produktion av influensavaccin

Läs nyheterna från Japan

Nyheter från Sydkorea

Bland annat:

 • Storleken på Sydkoreas bioteknikindustri uppskattas till 52 miljarder kronor med 975 aktiva företag
 • Undersökning visar att antalet fattiga unga hushåll ökar
 • Regeringen fryser planer på att dela ut licens till ny fjärde mobiltelefonoperatör

Läs nyheterna från Sydkorea

Nyheter från Kina

Bland annat:

 • Ökad förekomst av cancer i Kina kopplas till matvanor
 • Peking planerar att kraftigt bygga ut sitt transportsystem fram till år 2020
 • Peking satsar på att öka användning av renat vatten

Läs nyheterna från Kina

Nyheter från USA

Bland annat:

 • NASA får stort antal ansökningar till astronautprogrammet
 • Delningsekonomin allt större del av den amerikanska ekonomin – unga män överrepresenterade
 • Havsnivåerna stiger i högre takt nu än på 2800 år

Läs nyheterna från USA