2016-04-26

Korta nyheter från utlandskontoren vecka 16, 2016

Nyheterna från de olika länderna är en del av Tillväxtanalys löpande omvärlds­bevakningsuppdrag.

Nyheter från Indien

Bland annat:

 • Högsta tjänstemannen på Indiska läkemedelsdepartementet sågar indisk tillsyn
 • Privata rymdbolag i USA motsätter sig amerikanska satelliter på ISRO-raketer
 • Pachauri lämnar TERI

Läs nyheterna från Indien

Nyheter från Japan

Bland annat:

 • Japan lägger fram långsiktig strategi för innovationer inom miljövänlig teknologi
 • Mitsubishi Motors utsläppsskandal belyser kryphål i inspektioner
 • Japans regering ska testa biometriska, kontantlösa betalningar för utländska turister

Läs nyheterna från Japan

Nyheter från Sydkorea

Bland annat:

 • Sydkorea samarbetar med NASA för att mäta luftföroreningar
 • Korea Forest Service fortsätter driva internationella samarbetsprojekt inom skogsskötsel – Indonesien och Vietnam och totalt 12 andra länder
 • President Park besöker Chungbuk och Jeonbuk Centers for Creative Economy and Innovation

Läs nyheterna från Sydkorea

Nyheter från Kina

Bland annat:

 • Kinesiska forskare modifierar gener för att skapa immunitet mot HIV
 • Kinesiska konsumenter föredrar bilar med “high-tech” funktioner
 • Kina kommer att ratificera klimatavtal senast september i år

Läs nyheterna från Kina

Nyheter från USA

Bland annat:

 • Koppling mellan närheten till grönområden och dödlighet i sjukdomar
 • ITIF föreslår översyn av den amerikanska arbetsrätten mot bakgrund av delningsekonomin
 • ARPA-E lanserar forskningsprogram för att påskynda utvecklingen av energiteknologier

Läs nyheterna från USA