2016-05-17

Korta nyheter från utlandskontoren vecka 18–19, 2016

Nyheterna från de olika länderna är en del av Tillväxtanalys löpande omvärlds­bevakningsuppdrag.

Nyheter från Indien

Bland annat:

 • Konkurslagstiftning godkänns av parlamentet
 • Indien reformerar förmånliga skatteavtal med Mauritius och Singapore
 • Direkttransfereringar sparar 33 miljarder åt staten

Läs nyheterna från Indien

Nyheter från Japan

Bland annat:

 • Japan ökar statens inflytande vid upparbetning av använt kärnbränsle
 • Starkare skydd för upphovsrätt för artificiell intelligens
 • Regeringen kontrollerar Mitsubishis utsläppssiffror

Läs nyheterna från Japan

Nyheter från Sydkorea

Bland annat:

 • 18 procent av BNP beräknas behövas år 2050 för att finansiera det åldrande samhället
 • Försvarsdepartementets datorer utsatta för hackerattack
 • En miljon hus är övergivna på grund av åldrande befolkningen

Läs nyheterna från Sydkorea

Nyheter från Kina

Bland annat:

 • Kina utvecklar sitt system för allmänläkare
 • Hälften av Kinas statligt ägda fordon ska drivas av förnyelsebar energi
 • Miljötillsynsmyndighet flyttas upp i den statliga hierarkin

Läs nyheterna från Kina

Nyheter från USA

Bland annat:

 • USA förbjuder försäljning av e-cigaretter till unga
 • Department of Energy tar flera initiativ för ökad energieffektivisering
 • Felmedicinering och felbehandling i sjukvården tredje största dödsorsaken i USA

Läs nyheterna från USA