2016-10-25

Korta nyheter från utlandskontoren vecka 42, 2016

Nyheterna från de olika länderna är en del av Tillväxtanalys löpande omvärlds­bevakningsuppdrag.

Nyheter från Indien

Bland annat:

 • 240 miljoner bankkonton öppnade i regeringens program för finansiell inklusivitet
 • Regeringen reformerar systemet för insamling av ekonomisk statistik
 • Indiska flygbolag motsätter sig regeringens planer för finansiering av lågkostnads-rutter

Läs nyheterna från Indien

Nyheter från Japan

Bland annat:

 • Sjunkande elförbrukning utmaning för de regionala elbolagen
 • Toyota börjar sälja bränslecellsbussar nästa år
 • Artificiell intelligens ska hjälpa aktiemäklare att köpa lågt och sälja högre

Läs nyheterna från Japan

Nyheter från Sydkorea

Bland annat:

 • Regeringen ska investera över 1 000 miljarder kronor inom transportinfrastruktur innan år 2020
 • Sydkorea har världens fjärde lägsta fertilitetstal
 • IT-departementet utökar antalet publika internet-hotspots

Läs nyheterna från Sydkorea

Nyheter från Kina

Bland annat:

 • Flera läkemedelsbolag får avslag på läkemedelsansökning efter fusk med data
 • Infrastrukturinvesteringar ökade med åtta procent från 2015
 • Kinas Premiärminister understryker vikten av vattenskyddsprogram

Läs nyheterna från Kina

Nyheter från USA

Bland annat:

 • Vita huset formerar sig kring policyutformning för artificiell intelligens
 • USA långt ned i index över skattesystemets internationella konkurrenskraft
 • Arbetsgrupp släpper rapport gällande säkerhet för naturgaslagring

Läs nyheterna från USA