2015-02-24

Korta nyheter från USA vecka 8, 2015

Nyheterna från USA är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.

DOE skapar ny avdelning för framtidens innovationer

USA:s energidepartement, DOE, skapar en ny avdelning för kommersialisering av ny teknik. Avdelningen, The Office of Technology Transitions, ska arbeta nära USAs industri och departementets nationella energi laboratorier för att bidra till industriell innovation och konkurrenskraft. Avdelningens funktion blir att samordna och effektivisera kommersiella applikationer av DOE:s forskning och att förvalta en fond på 20 miljoner dollar (ca 170 miljoner kr) som satts upp för detta syfte.

Läs mer här: http://energy.gov/articles/energy-department-announces-new-office-technology-transitionslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

President Obama föreslår satsning på personligt anpassad medicin

Precision Medicine är en, av President Obama, nyligen föreslagen satsning på biomedicin. Förslaget ämnar stärka USA:s möjligheter att utveckla personligt anpassad och optimerad medicinering utifrån patienters unika genuppsättningar, så kallad personlig medicin. En grundsten i Precision Medicine-initiativet är att samordna databaser med genetisk information från minst en miljon amerikaner i syfte att lära hur olika genetiska varianter påverkar hälsa och sjukdom. Databaserna ska koordineras utifrån befintliga amerikanska långtidsstudier av gener, miljö och hälsa, och kompletteras med volontärer som antingen är friska eller sjuka, män eller kvinnor, gamla eller unga. Storbritannien, Japan och Island har tidigare gjort motsvarande satsningar på nationella genomiska databaser. Det återstår många utmaningar för USA:s initiativ – framför allt finansiering, men även i samordningen av existerande och fragmenterade databaser samt säkerhet och epidemiologisk representation. Vinsterna och möjligheterna är dock stora – vilket exempelvis innefattar global läkemedelsutveckling, nationella läkemedelskostnader, personlig hälsa och trygghet.

Läs mer här: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/01/30/fact-sheet-president-obama-s-precision-medicine-initiativelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Amerikansk ekonomi går på högvarv – men tillgång till såddfinansiering är bristfällig och nyföretagandet är svagt

Unga och framgångsrika företag har idag relativt lätt att få investerare medan det är mycket svårt att få finansiering för att starta upp ett nytt företag. Det visar den årliga rapporten om entreprenörskap i USA för 2014.

Välrenommerade Kauffman Foundation släpper årligen en rapport om entreprenörskap vid namn ”State of Entrepreneurship”. Rapporten lyfter fram flertalet problemområden inom nyföretagandet i USA, exempelvis startas inte nya företag i samma takt som innan finanskrisen, trots att övriga näringslivet har återhämtat sig väl. Exempelvis stod företag som är mindre än ett år gammalt för 5.2 miljoner nya arbetstillfällen, mot normala sex miljoner arbetstillfällen innan finanskrisen. Denna nedgång i antalet nya arbetstillfällen som nya företag genererar är anmärkningsvärd då demografin för att starta företag är gynnsammare nu än tidigare i USA (det vill säga större antal personer som är in den åldern som personer normalt är då de startar företag).

En annan faktor som lyfts fram är att USA aldrig har haft mer riskkapital för mognare företag än i dagsläget, men samtidigt aldrig mindre såddfinansiering för företag i tidiga faser. Kaufman Foundations rapport kommer troligen intensifiera debatten kring huruvida USA:s förnyelse av landets näringsliv är tillräcklig för att på sikt vara livskraftig då många ekonomer nu bedömer att den amerikanska ekonomins efterfrågesida börjar nå sitt absoluta max och därför börjar allt fler röster höjas för att hantera utbudssidan (där nya företag spelar en viktig roll). Immigration, utbildning, riskkapital och inte minst såddfinansiering kommer troligen segla på som viktiga frågor framöver.

Källa: http://www.kauffman.org/what-we-do/resources/state-of-entrepreneurship-addresses/2015-state-of-entrepreneurship-addresslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Geoengineering ingen genväg för att minska klimatpåverkan

En expertgrupp som på uppdrag av the National Academy of Sciences studerat storskaliga tekniska lösningar för att motverka negativa effekter av klimatförändringarna, så kallad geoengineering, har landat i den övergripande bedömningen att sådana tekniker inte är något alternativ till utsläppsminskningar. Så kallade Albedo-tekniker, som går ut på att öka jordens och molnens kapacitet att reflektera solstrålar, medför stora risker och bör av bland annat den anledningen inte att användas i dagsläget.  Tekniker för att ta bort koldioxid ur atmosfären, som utgör en alternativ lösning, är inte färdiga idag och forskarna bedömer att de tar lång tid att utveckla samt att de är för kostsamma. Gruppen rekommenderar dock att geoengineering fortsatt bör studeras ur olika aspekter om det senare skulle visa sig nödvändigt att pröva för att undvika katastrofer.

Läs mer här: http://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=02102015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och http://dotearth.blogs.nytimes.com/2015/02/10/in-geoengineering-study-science-academy-sees-merit-in-co2-removal-risk-in-reflecting-sunlight/?_r=1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Apple gör storsatsning på solenergi

I slutet av 2016 ska Apples nya satsning på solenergi stå färdig. De investerar i en storskalig solcellsanläggning i Kalifornien som kommer att generera 1300 megawatt, vilket ska kunna försörja alla företagets butiker och kontor i delstaten. Anläggningen som beräknas kosta 850 miljoner dollar (drygt 7 miljarder kronor) ska enligt Apple vara lönsam. Projektet är ett samarbete mellan Apple och företaget First Solar och sträcker sig över 25 år, vilket ses som den största överenskommelsen på området hittills. 

Läs mer här: http://www.washingtonpost.com/blogs/the-switch/wp/2015/02/10/apple-is-building-a-massive-solar-farm-in-california/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tesla lanserar nytt batteri för hemmabruk

Elbilstillverkaren Tesla hoppas på att inom de närmaste månaderna släppa ett nytt batteri som tillsammans med solpaneler ska kunna användas för att försörja bostäder och företag med el. Ännu är ingen prislapp satt på batteriet men produktionen hoppas man ska komma igång inom ett halvår.

Källa: http://www.washingtonpost.com/blogs/the-switch/wp/2015/02/12/this-new-tesla-battery-will-power-your-home-and-maybe-the-electric-grid-too/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyheterna är sammanställda av Cecilia Palme praktikant vid Tillväxtanalys kontor i Washington D.C.