2013-04-09

Publicerat

om hållbar tillväxt

Tillväxtanalys har flera uppdrag från regeringen som handlar om politikens förutsättningar att stimulera en hållbar tillväxt och vilka styrmedel som fungerar bäst i olika situationer.

Övergripande handlar uppdragen om:

  • Drivkrafter och hinder för grön strukturomvandling.
  • Studier av innovationspolitik för hållbar tillväxt i andra länder.
  • Att utvärdera regeringens miljöteknikstrategi.

Ladda ner broschyrPDF