Publicerad 31 mars 2011

Obama, kongressen och Clean Tech

– vad händer med miljöteknikindustrin i USA?

Tillväxtanalys har som uppgift att bevaka och analysera områden som har betydelse för svensk konkurrenskraft och hållbar utveckling. Under vintern/våren 2010–2011 har myndighetens utlandsbaserade omvärldsbevakning följt det politiska spelet kring miljöteknikindustrin i USA.

Titel
Obama, kongressen och Clean Tech – vad händer med miljöteknikindustrin i USA?

Serienummer
WP/PM 2011:10

Diarienummer
2011/020

Ladda ner rapportPDF