Svar direkt

Från och med den 1 januari 2017 sker inga nya publiceringar i serien Svar direkt.

I serien redovisade Tillväxtanalys de uppdrag som myndigheten fick i dialog med uppdragsgivare och som skulle rapporteras med kort varsel. Här finns redovisningar av aktuella händelser, trender och utvecklingsmönster i vår omvärld.