Kommande publiceringar av statistik

Utländska företag, år 2016, publiceras 2017-06-27

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet, år 2015, publiceras 2017-07-06

Konkurser och offentliga ackord, juni 2017, publiceras 2017-07-17

Konkurser och offentliga ackord, juli 2017, publiceras 2017-08-15

Nystartade företag, kvartal 1, 2017, publiceras 2017-08-18

Konkurser och offentliga ackord, augusti 2017, publiceras 2017-09-15

Nystartade företag, kvartal 2, 2017, publiceras 2017-10-10

Konkurser och offentliga ackord, september 2017, publiceras 2017-10-16

Konkurser och offentliga ackord, oktober 2017, publiceras 2017-11-15

Konkurser och offentliga ackord, november 2017, publiceras 2017-12-15