Kommande publiceringar av statistik

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2016, publiceras 2018-06-28

Nystartade företag kvartal 1 2018, publiceras 2018-07-12

Konkurser och offentliga ackord juni, publiceras 2018-07-16

Konkurser och offentliga ackord juli, publiceras 2018-08-15

Konkurser och offentliga ackord augusti, publiceras 2018-09-17

Nystartade företag kvartal 2 2018, publiceras 2018-10-10

Konkurser och offentliga ackord september, publiceras 2018-10-15

Konkurser och offentliga ackord oktober, publiceras 2018-11-15

Konkurser och offentliga ackord november, publiceras 2018-12-17