Näringslivets kapitalförsörjning

Bild som illustrerar näringslivets kapitalförsörjning

Tillgång till kapital är en förutsättning för att företag ska kunna startas och växa och för att innovativa idéer ska kunna kommersialiseras. Staten påverkar företagens kapitalförsörjning både direkt och indirekt – direkt genom statliga bolag och stiftelser som erbjuder företagen lån och riskkapital, indirekt genom reformer och insatser i syfte att främja privata investeringar. Tillväxtanalys ska bidra med mer kunskap om företagens behov och statens roll och möjligheter att åtgärda marknads­misslyckanden för att säkerställa att de statliga marknadskompletterande finansieringsinsatserna blir så samhälls­ekonomiskt effektiva som möjligt. Vi kommer också att analysera faktorer som påverkar de privata investeringarna i alla delar av landet och bistå med viktiga underlag för framtida statliga satsningar.

Ramprojekt med leverans 2018

Inga ramprojekt slutrapporteras under 2018, däremot publiceras flera delstudier inom ramprojekt som slutrapporteras 2019–20.

Ramprojekt med leverans 2019-20

Hur kan statliga lån komplettera de privata kreditmarknaderna?

Vilka lärdomar kan dras från de statliga riskkapital­satsningarna inom Europeiska regionalutvecklingsfonden?

Vilken roll har den offentliga sektorn för stora kunskapsintensiva investeringar?

Publicerat inom studieområdet