Publicerat inom ramprojekt

Hur kan statliga lån komplettera de privata kreditmarknaderna?

Vilka lärdomar kan dras från de statliga riskkapital­satsningarna inom Europeiska regionalutvecklingsfonden?

Vilken roll har den offentliga sektorn för stora kunskapsintensiva investeringar?