Pågående ramprojekt

Ramprojekt med leverans 2018

Inga ramprojekt slutrapporteras under 2018, däremot publiceras flera delstudier inom ramprojekt som slutrapporteras 2019–20.

Ramprojekt med leverans 2019-20

Hur kan statliga lån komplettera de privata kreditmarknaderna?

Vilka lärdomar kan dras från de statliga riskkapital­satsningarna inom Europeiska regionala utvecklingsfonden?

Vilken roll har den offentliga sektorn för stora kunskapsintensiva investeringar?

Avslutade ramprojekt

Här lägger vi de avslutade projekten.