Sveriges strukturomvandling

Bild som beskriver strukturomvandling.

Som litet exportberoende land har acceptansen för strukturomvandling varit helt avgörande för den tillväxt Sverige har och har haft under många årtionden. Sverige har också en lång tradition av att skydda individer istället för företag vilket har bidragit till en modern ekonomi med produktiva företag. I en allt mer globaliserad värld med snabb teknisk, institutionell och ekonomisk utveckling ska Tillväxtanalys bidra med utvärderingar och analyser till statens arbete med att strukturera om vår ekonomi och stärka landets konkurrenskraft.

Ramprojekt med leverans 2018

Hur kan staten göra en hållbar svensk gruvnäring attraktiv för investeringar?

Hur kan staten främja användandet av digitaliseringens möjligheter i näringslivet?

Programmet Främja kvinnors företagande – vilka är resultaten?

Ramprojekt med leverans 2019-20

Hur kan staten främja användandet av digitaliseringens möjligheter i näringslivet? Fortsättning.

Publicerat inom studieområdet