Historik

Här samlas information om större verksamhetsförändringar inom Tillväxtanalys.

Tillväxtanalys bildas 2009

Den 31 mars 2009 lades Glesbygdsverket ned liksom också Nutek och ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier. Dessa tre myndigheter ersattes den 1 april 2009 med två nya – Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys. Till de nya myndigheterna fördes också den verksamhet inom Konsumentverket som rörde kommersiell service.

Läs mer: Tillväxtanalys bildas

Tillväxtanalys förändras 2017

På uppdrag av regeringen förändrades Tillväxtanalys verksamhet med start den 1 januari 2017. Förändringen innebar att myndighetens utlandsbaserade verksamhet och vissa uppgifter inom regional utveckling flyttades. Samtidigt fördjupades Tillväxtanalys uppdrag till att omfatta mer långsiktiga utvärderingar och analyser av tillväxtpolitisk relevans.

Läs mer: Tillväxtanalys fram till 2016