Statistik https://www.tillvaxtanalys.se/statistik/rss-statistik.html Prenumerationen inkluderar allt som har med vår statistikproduktion att göra, rapporter, månadsvis konkursstatistik, kvartalsrapporter nyföretagande och andra nyheter. sv Tillväxtanalys SiteVision 4.5.2 Wed, 15 May 2019 07:30:00 +0200 Konkurser april 2019 Under april 2019 försattes 667 företag i konkurs jämfört med 702 företag i april 2018, en minskning med 5 procent. Under januari till april ökade antalet konkurser med 7 procent. Antalet anställda i företagen uppgick i april till 2 166 personer, en ökning med 31 procent jämfört med april 2018. https://www.tillvaxtanalys.se/statistik/konkurser/konkurser-och-offentliga-ackord/2019-05-15-konkurser-april-2019.html https://www.tillvaxtanalys.se/statistik/konkurser/konkurser-och-offentliga-ackord/2019-05-15-konkurser-april-2019.html Mon, 15 Apr 2019 10:00:00 +0200 Konkurser mars 2019 Under mars 2019 försattes 614 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 556 företag i mars 2018, en ökning med 10 procent. Antalet konkurser bland aktiebolag ökade med 1 procent. Under januari till mars ökade konkurserna med 13 procent medräknat enskilda näringsidkare. Antalet anställda i företagen uppgick i mars till 1 746 personer, en ökning med 12 procent. https://www.tillvaxtanalys.se/statistik/konkurser/konkurser-och-offentliga-ackord/2019-04-15-konkurser-mars-2019.html https://www.tillvaxtanalys.se/statistik/konkurser/konkurser-och-offentliga-ackord/2019-04-15-konkurser-mars-2019.html Thu, 11 Apr 2019 10:00:00 +0200 Nystartade företag fjärde kvartalet 2018 Under fjärde kvartalet 2018 startade 16 660 företag jämfört med 17 244 företag fjärde kvartalet 2017, en minskning med 3 procent. Antalet nya företag 2018 uppgick till 66 750 vilket även innebar en minskning med 3 procent jämfört med föregående år. Fler uppgifter och kommentarer om nya företag år 2018 publiceras i en kommande separat årssammanställning. https://www.tillvaxtanalys.se/statistik/nystartade-foretag/nystartade-foretag/2019-04-11-nystartade-foretag-fjarde-kvartalet-2018.html https://www.tillvaxtanalys.se/statistik/nystartade-foretag/nystartade-foretag/2019-04-11-nystartade-foretag-fjarde-kvartalet-2018.html Thu, 28 Mar 2019 10:00:00 +0100 Konkurser och offentliga ackord 2018 Tingsrätterna fattade under 2018 beslut om 7 599 konkurser, av vilka 7 223 rörde företag med enskilda näringsidkare inräknade, 141 avsåg privatpersoner och 235 gällde dödsbon. Antalet företagskonkurser ökade med 13 procent jämfört med 2017. Antalet anställda som berördes av konkurser var 19 466 personer, en ökning med 11 procent. https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/statistik/statistikserien/2019-03-28-konkurser-och-offentliga-ackord-2018.html https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/statistik/statistikserien/2019-03-28-konkurser-och-offentliga-ackord-2018.html Fri, 15 Mar 2019 10:00:00 +0100 Konkurser februari 2019 Under februari 2019 försattes 553 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 475 företag i februari 2018, en ökning med 16 procent. Under januari och februari ökade konkurserna med 14 procent jämfört med 2018. Antalet anställda i företagen uppgick i februari till 1 663 personer jämfört med 1 201 personer februari 2018. https://www.tillvaxtanalys.se/statistik/konkurser/konkurser-och-offentliga-ackord/2019-03-15-konkurser-februari-2019.html https://www.tillvaxtanalys.se/statistik/konkurser/konkurser-och-offentliga-ackord/2019-03-15-konkurser-februari-2019.html Fri, 15 Feb 2019 08:30:00 +0100 Konkurser januari 2019 Under januari 2019 försattes 597 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 530 företag i januari 2018, en ökning med 13 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 684 personer jämfört med 1 915 personer januari 2018. https://www.tillvaxtanalys.se/statistik/konkurser/konkurser-och-offentliga-ackord/2019-02-15-konkurser-januari-2019.html https://www.tillvaxtanalys.se/statistik/konkurser/konkurser-och-offentliga-ackord/2019-02-15-konkurser-januari-2019.html Wed, 30 Jan 2019 08:31:31 +0100 Nystartade företag tredje kvartalet 2018 Under tredje kvartalet 2018 startades 16 317 företag jämfört med 16 720 företag tredje kvartalet 2017 – en minskning med 2 procent. Under de tre första kvartalen 2018 summerat minskade nyföretagandet med 3 procent jämfört med de tre första kvartalen 2017. https://www.tillvaxtanalys.se/statistik/nystartade-foretag/nystartade-foretag/2019-01-30-nystartade-foretag-tredje-kvartalet-2018.html https://www.tillvaxtanalys.se/statistik/nystartade-foretag/nystartade-foretag/2019-01-30-nystartade-foretag-tredje-kvartalet-2018.html Tue, 15 Jan 2019 08:33:11 +0100 Konkurser december 2018 Under december 2018 försattes 551 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 507 företag i december 2017, en ökning med 9 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 457 personer jämfört med 1 485 personer december 2017. https://www.tillvaxtanalys.se/statistik/konkurser/konkurser-och-offentliga-ackord/2019-01-15-konkurser-december-2018.html https://www.tillvaxtanalys.se/statistik/konkurser/konkurser-och-offentliga-ackord/2019-01-15-konkurser-december-2018.html Mon, 17 Dec 2018 08:00:00 +0100 Konkurser november 2018 Under november 2018 försattes 720 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 536 företag i november 2017, en ökning med 34 procent. Bland aktiebolag ökade konkurserna med 21 procent. https://www.tillvaxtanalys.se/statistik/konkurser/konkurser-och-offentliga-ackord/2018-12-17-konkurser-november-2018.html https://www.tillvaxtanalys.se/statistik/konkurser/konkurser-och-offentliga-ackord/2018-12-17-konkurser-november-2018.html Fri, 14 Dec 2018 08:30:00 +0100 Främja kvinnors företagande – en statistiksammanställning Programmet främja kvinnors företagande var en regeringssatsning för att öka kvinnors företagande i Sverige. Tillväxtanalys har haft i uppdrag att utvärdera effekter och resultat av de delar av programmet som Tillväxtverket har drivit. Denna publikation är ett komplement till den utvärderingen. Här redovisas en sammanställning av statistik över främst kvinnors företagande inom det svenska näringslivet. https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/statistik/statistikserien/2018-12-14-framja-kvinnors-foretagande----en-statistiksammanstallning.html https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/statistik/statistikserien/2018-12-14-framja-kvinnors-foretagande----en-statistiksammanstallning.html Wed, 28 Nov 2018 16:15:49 +0100 Riskkapitalstatistik 2017 – venture capital I den här rapporten redovisar Tillväxtanalys statistik över formella venture capitalinvesteringar i svenska portföljbolag år 2017. Dessa uppgick till knappt 2,4 miljarder, en ökning med 7 procent gentemot föregående år. Statistiken är uppdelad på statliga riskkapitalfonder, svenska privata VC-fonder och utländska VC-fonder. Syftet med rapporten är att belysa omfattningen av och förändringarna inom riskkapitalinvesteringar i Sverige. https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/statistik/statistikserien/2018-11-28-riskkapitalstatistik-2017---venture-capital.html https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/statistik/statistikserien/2018-11-28-riskkapitalstatistik-2017---venture-capital.html Thu, 15 Nov 2018 08:30:00 +0100 Konkurser oktober 2018 Under oktober 2018 försattes 657 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 590 företag i oktober 2017, en ökning med 11 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 679 personer jämfört med 1 579 personer i oktober 2017, en ökning på 6 procent. https://www.tillvaxtanalys.se/statistik/konkurser/konkurser-och-offentliga-ackord/2018-11-15-konkurser-oktober-2018.html https://www.tillvaxtanalys.se/statistik/konkurser/konkurser-och-offentliga-ackord/2018-11-15-konkurser-oktober-2018.html Mon, 15 Oct 2018 08:30:00 +0200 Konkurser september 2018 Under september 2018 försattes 526 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 471 företag i september 2017, en ökning med 12 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 704 personer jämfört med 1 171 personer i september 2017, en ökning på 46 procent. https://www.tillvaxtanalys.se/statistik/konkurser/konkurser-och-offentliga-ackord/2018-10-15-konkurser-september-2018.html https://www.tillvaxtanalys.se/statistik/konkurser/konkurser-och-offentliga-ackord/2018-10-15-konkurser-september-2018.html Wed, 10 Oct 2018 08:30:00 +0200 Nystartade företag andra kvartalet 2018 Under andra kvartalet 2018 startades 15 812 företag jämfört med 16 349 företag andra kvartalet 2017 – en minskning med 3 procent. Föregående år minskade nyföretagandet med 4 procent under andra kvartalet jämfört med andra kvartalet 2016. https://www.tillvaxtanalys.se/statistik/nystartade-foretag/nystartade-foretag/2018-10-10-nystartade-foretag-andra-kvartalet-2018.html https://www.tillvaxtanalys.se/statistik/nystartade-foretag/nystartade-foretag/2018-10-10-nystartade-foretag-andra-kvartalet-2018.html Mon, 17 Sep 2018 07:30:00 +0200 Konkurser augusti 2018 Under augusti 2018 försattes 506 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 356 företag i augusti 2017, en ökning med 42 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 365 personer jämfört med 1 129 personer i augusti 2017, en ökning på 21 procent. https://www.tillvaxtanalys.se/statistik/konkurser/konkurser-och-offentliga-ackord/2018-09-17-konkurser-augusti-2018.html https://www.tillvaxtanalys.se/statistik/konkurser/konkurser-och-offentliga-ackord/2018-09-17-konkurser-augusti-2018.html Wed, 15 Aug 2018 07:30:00 +0200 Konkurser juli 2018 Under juli 2018 försattes 617 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 401 företag i juli 2017, en ökning med 54 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 636 personer jämfört med 1 462 personer i juli 2017, en ökning på 12 procent. https://www.tillvaxtanalys.se/statistik/konkurser/konkurser-och-offentliga-ackord/2018-08-15-konkurser-juli-2018.html https://www.tillvaxtanalys.se/statistik/konkurser/konkurser-och-offentliga-ackord/2018-08-15-konkurser-juli-2018.html Mon, 16 Jul 2018 08:00:00 +0200 Konkurser juni 2018 Under juni 2018 försattes 690 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 636 företag i juni 2017, en ökning med 8 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 795 personer jämfört med 1 220 personer i juni 2017. https://www.tillvaxtanalys.se/statistik/konkurser/konkurser-och-offentliga-ackord/2018-07-16-konkurser-juni-2018.html https://www.tillvaxtanalys.se/statistik/konkurser/konkurser-och-offentliga-ackord/2018-07-16-konkurser-juni-2018.html Thu, 12 Jul 2018 08:17:19 +0200 Nystartade företag första kvartalet 2018 Under första kvartalet 2018 startades 17 961 företag jämfört med 18 574 företag första kvartalet 2017 – en minskning med 3 procent. Föregående år minskade nyföretagandet med 7 procent första kvartalet 2017 jämfört med första kvartalet 2016. https://www.tillvaxtanalys.se/statistik/nystartade-foretag/nystartade-foretag/2018-07-12-nystartade-foretag-forsta-kvartalet-2018.html https://www.tillvaxtanalys.se/statistik/nystartade-foretag/nystartade-foretag/2018-07-12-nystartade-foretag-forsta-kvartalet-2018.html Thu, 05 Jul 2018 08:30:00 +0200 Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2016 https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/statistik/statistikserien/2018-07-05-svenska-koncerner-med-dotterbolag-i-utlandet-2016.html https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/statistik/statistikserien/2018-07-05-svenska-koncerner-med-dotterbolag-i-utlandet-2016.html Wed, 20 Jun 2018 08:30:00 +0200 Nystartade företag i Sverige 2017 Antalet nystartade företag 2017 uppgick till 68 887 jämfört med 71 825 företag 2016, en minskning med 4 procent. År 2016 ökade nyföretagandet med 2 procent. https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/statistik/statistikserien/2018-06-20-nystartade-foretag-i-sverige-2017.html https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/statistik/statistikserien/2018-06-20-nystartade-foretag-i-sverige-2017.html