Startsida

Konkursstatistik för första dagarna i juni

Den 1-3 juni 2020 försattes 87 företag i konkurs. Det är en minskning jämfört med tre genomsnittliga dagar i juni 2019.

Vi söker en analytiker

Vi söker en kvalificerad analytiker med kvantitativ inriktning till något av våra kontor i Stockholm eller Östersund. Välkommen med din ansökan senast den 21 juni.

Webinar 10 juni

Välkommen till en paneldiskussion om de multinationella företagens roll och effekt i svenskt näringsliv. Läs mer och anmäl dig här.

Offentliga och privata investeringar i forskning och innovation är helt centrala för den svenska tillväxten...

Som litet exportberoende land har acceptansen för strukturomvandling varit helt avgörande för den tillväxt Sverige har och har haft under många årtionden...

Ett bra företagsklimat är centralt för att skapa tillväxt och bygger på en väl fungerande infrastruktur som består av många delar...

Som en liten och öppen ekonomi är Sverige och svenskt näringsliv starkt beroende av handel med omvärlden...

Tillgång till kapital är en förutsättning för att företag ska kunna startas och växa och för att innovativa idéer ska kunna kommersialiseras...

Genom en kombination av teknikstödjande och marknadsdrivande styrmedel kan staten på olika sätt främja näringslivets gröna omställning...