Anmälan: De multinationella företagens roll och effekter för svenskt näringsliv

Plats: Webinar, inloggningslänk skickas ut innan webinaret
Tid: Den 10 juni kl. 13.00-14.00.
Sista anmälningsdag: 9 juni