2019-12-05

Nobelseminarium hos Tillväxtanalys

Årets ekonomipristagare har skapat ny kunskap som utvecklar biståndspolitiken, men vad är kopplingen till tillväxtpolitiken? Vi frågar en av analytikerna bakom seminariet, Henrik Hermansson.

Vad är det som inspirerar hos årets ekonomipristagare?

Näringspolitik, liksom biståndspolitik, är svårt - man vet inte från början vad som funkar. Årets nobelpris kan lära oss mycket om hur man med en experimentell ansats kan testa metoder på ett systematiskt och rigoröst sätt.

Tillväxtanalys har länge jobbat för att föra in en experimentell ansats men inte nått hela vägen fram. Vi hoppas att seminariet kan samla alla dem som, var och en på sitt hörn, har drivit på. I förlängningen hoppas vi att årets ekonomipris kan bli ett startskott för nya arbetssätt inom näringspolitiken.

Vad har du för förväntningar på seminariet idag?

Jag vet att vi kommer få höra om många spännande exempel på vad man kan åstadkomma med en experimentell ansats. Jag är också väldigt nyfiken på de diskussioner vi kommer att ha om hur svensk näringspolitik kan utvecklas - både i paneldebatten och mellan deltagarna.

Läs mer om seminariet här!

Henrik Hermansson är en av flera analytiker på Tillväxtanalys som ordnar Nobelseminariet.

Henrik Hermansson är en av flera analytiker på Tillväxtanalys som ordnar Nobelseminariet.