Publicerad 25 februari 2020

Inställt: Seminarium om de multinationella företagens roll och effekter för svenskt näringsliv

Tid: Vi återkommer med information om nytt datum

Vi presenterar våra slutsatser av ett flerårigt kunskapsprojekt där har vi har studerat de multinationella företagens inverkan på svenskt näringsliv och dess effekter för Sveriges konkurrenskraft.

För att bredda perspektiven på de frågeställningar som vi har studerat har vi bjudit in Karolina Ekholm, professor vid Stockholms universitet och Martin Andersson, professor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Seminariet leds av Peter Frykblom, chef för avdelningen Internationalisering och strukturomvandling vid Tillväxtanalys.

Välkommen att anmäla dig för ett deltagande på plats eller via Skype for Business!

Program

13.00-13.05 Tillväxtanalys gd Sonja Daltung hälsar välkommen

13.05-13.30 Pär Hansson, analytiker vid Tillväxtanalys, presenterar Tillväxtanalys kunskapsprojektets slutsatser

13.30-13.55 Karolina Ekholm, professor vid Stockholms universitet och Martin Andersson, professor vid Blekinge Tekniska Högskola delar med sig av sina perspektiv

13.55-14.10 Frågestund

14.10 Sonja Daltung rundar av

14.15 Fika

Med vänlig hälsning önskar vi på Tillväxtanalys!