Svar direkt

Från och med den 1 januari 2017 sker inga nya publiceringar i serien Svar direkt. Serien redovisar omvärldsanalys som gjordes med stöd av de utlandskontor som Tillväxtanalys hade fram till den sista december 2016.