Publicerad 15 maj 2009

Stöd till inhemsk fordonsindustri i Sveriges konkurrentländer

– en snabb inventering av vad som sker i: Europa, USA, Indien, Kina, Japan, Korea

Tillväxtanalys har med kort varsel sammanställt kortfattade beskrivningar av åtgärder som vidtagits för att stödja inhemsk fordonsindustri i sex för Sverige relevanta konkurrentländer. Syftet med rapporten är främst att bidra med kunskapsunderlag i de möten som sker med Sveriges regionala varselsamordnare. sammanställt kortfattade beskrivningar av åtgärder som vidtagits för att stödja inhemsk fordonsindustri i sex för Sverige relevanta konkurrent­länder. Syftet med rapporten är främst att bidra med kunskaps­underlag i de möten som sker med Sveriges regionala varsel­samordnare.