Publicerad 28 november 2009

Mål och strategier för minskad klimatpåverkan  i Kina, Indien och USA

Delrapport 2: Utvecklingen under andra halvåret 2009

Inför de internationella klimatförhandlingarna i Köpenhamn skall Tillväxtanalys bidra med kunskapsunderlag om hur de klimatpolitiska förhandlingspositionerna utvecklas i Indien, Kina och USA.

Den andra delrapporten redogör för den energi- och klimatpolitiska händelseutvecklingen under andra halvåret 2009.