Publicerad 04 oktober 2010

Studentmobilitet: hur Storbritannien och Nederländerna jobbar på fältet i Sydkorea

- en undersökning via intervjuer gjorda på plats

Tillväxtanalys har fått i uppdrag av Utbildningsdepartementet att studera hur Sverige kan arbeta med att främja internationaliseringen av högre utbildning och rekrytera studenter till Sverige.

Uppdraget har varit att studera och jämföra med vilka instrument och arbetsformer som Storbritannien och Nederländerna konkret och på plats arbetat med rekrytering av studenter i Sydkorea.