Publicerad 10 juni 2011

EU-kommissionens, EU-ländernas, USA:s, Kanadas och Japans närvaro i, och samarbete med Kina inom forskning och innovation

Inom ramen för Vinnovas uppdrag att utveckla en svensk innovationsstrategi gentemot Kina fick Tillväxtanalys ett uppdrag att på kort tid utföra en kartläggning av EU-kommissionens, EU-ländernas, Japans, USA:s och Kanadas representation i Kina inom områdena vetenskap, forskning, och innovation.

I uppdraget ingick också att kortfattat kartlägga de olika ländernas samt EU-kommissionens samarbeten med Kina inom området.