Publicerad 23 juni 2011

Forskning och utveckling kring hållbara städer i Kina

– möjligheter och utmaningar för Sverige

Denna rapport utgör en delrapportering av Tillväxtanalys uppdrag från VINNOVA att analysera insatser i andra länder för hållbar stadsutveckling. Rapporten behandlar primärt FoU-aktiviteter inom området hållbara städer; vilka aktörer som är involverade och deras aktiviteter.

Målsättningen med rapporten är att den ska kunna fungera som en guide för en utvidgad verksamhet för VINNOVA inom hållbara städer i Kina.