Publicerad 23 juni 2011

Politik för hållbara städer i Frankrike och Tyskland

Denna rapport utgör en delrapportering av Tillväxtanalys uppdrag från VINNOVA att analysera insatser i andra länder för hållbar stadsutveckling.

Rapporten diskuterar såväl övergripande policy och strategiinsatser som mer konkreta forsknings- och innovations- åtgärder i de båda länderna. Målsättningen med rapporten är att den ska kunna fungera som en guide för ökat utbyte mellan VINNOVA och relevanta aktörer i Frankrike och Tyskland.