Publicerad 27 juni 2011

After the Quake: Energy Crisis Management in Japan

- A first assessment of challenges and lessons learned following the Great East Japan Earthquake on March 11, 2011

Den 11 mars 2011 drabbades Japan av den kraftigaste jordbävningen i modern tid. Den efterföljande tsunamin orsakade enorm förödelse och slog bland annat ut nästan en tredjedel av landets elproduktion.

Denna rapport beskriver händelseförloppet efter katastrofen med fokus på den energibrist som följde och de åtgärder regering och myndigheter vidtagit för att hantera detta.