Publicerad 19 december 2011

Studentrekrytering i USA

– Hur rekryterar Danmark och Nederländerna studenter?

Hur Sverige kan arbeta med att främja internationaliseringen av högre utbildning och rekrytera studenter till Sverige från USA är grundfrågeställningen i denna rapport. Uppdraget har varit att studera hur Nederländerna och Danmark arbetar med rekrytering av studenter i USA.

USA har enligt de flesta rankningssystemen de bästa universiteten i världen. Amerikaner har traditionellt inte åkt utomlands för att studera i särskilt hög grad, men intresset för detta ökar mer och mer. Den amerikanska kongressen har nyligen allokerat särskilda medel för att stödja studenter som studerar utomlands.  De två länder som studerats har olika synsätt på studentrekrytering i USA. Nederländerna har inte prioriterat USA medan Danmark har USA som ett av sina prioriterade länder när det gäller rekrytering av studenter. Representanter för båda länderna poängterar att USA är ett svårt land att arbeta med studentrekrytering i, länderna har ingen övergripande strategi eller struktur för främjande av högre utbildning i USA. Några korta observationer från rapporten:

  • Det verkar rimligt att fokusera Sveriges rekryteringsaktiviteter till delstaterna längs med USAs kuster samt delstater med hög andel svenskättlingar. Siffror från de senaste årens ansökningsomgångar till masterutbildningar i Sverige indikerar  att  antalet sökande är störst från västra delen av USA, och där har Danmark fokuserat sina rekryteringsinsatser. I delstaterna i norra USA med hög andel svenskättlingar bör det också finnas intresse av studier i Sverige.
  • Att Sverige nu har börjat ta betalt för högre utbildning för studenter från tredjeland skulle kunna leda till att fler amerikanska studenter lockas till Sverige än tidigare, eftersom utbildningen i och med detta skulle kunna uppfattas vara av högre kvalité än tidigare. Sedan Sverige införde studieavgifter för tredjelandsstudenter har tappet från USA möjligen varit mindre än tappet från andra länder, men det är för tidigt att dra långtgående slutsatser om effekterna av förändringen.
  • Avgifter medför höjda och andra typer av förväntningar än vad svenska lärosäten varit vana vid tidigare. De svenska universiteten bör noga överväga på hur de kan öka servicen och kvaliteten till sina studenter, både i klassrummet och utanför.
  • Om man ska attrahera och behålla amerikanska (och andra engelskspråkiga studenter) krävs att lärarnas engelskkunskaper är mycket hög.
  • Att använda studentutbytesprogram som verktyg för fortsatta studier är effektivt och ger positiva resultat för danska universitet, vilket borde kunna fungera lika väl för svenska.
  • Synlighet (ex. via marknadsföring) är fundamentalt när det gäller studentrekrytering. Värdet av studentmässor ifrågasätts medan sociala medier blir allt viktigare.
  • Nederländerna jobbar tillsammans med framförallt Storbritannien och Frankrike inom olika gemensamma studentrekryteringsprojekt, t ex Promodoc projektet inom Erasmus, där bland annat amerikanska studenter ska rekryteras till doktorandstudier i Europa. Nederländerna välkomnar ett svenskt engagemang i Promodoc-projektet.
  • Enligt ett av universiteten i  Nederländerna är  intresset från amerikaner större för studier i landet sedan det infördes studieavgifter för studenter från tredjeland, eftersom avgifter ofta förknippas med hög kvalité i USA. Så länge som avgifterna fortfarande är lägre än de skulle vara vid ett  amerikanskt universitet lockas amerikaner av studier i Nederländerna. Studien indikerar att för att konkurrera med de amerikanska universiteten bör de svenska studieavgifterna, och totalkostnaden utslagen över studietiden, vara lägre än de amerikanska.
  • Danska universitet har valt att fokusera på den amerikanska västkusten  efter att en studie pekat på att dansk rekrytering av amerikanska studenter där förväntas ge bäst resultat.  Danska universitet uppskattar utbyte med amerikanska västkustuniversitet eftersom deras tvärvetenskapliga undervisningssätt passar väl in med danska universitets inriktning.