Publicerad 03 december 2012

Hur möter Sverige bäst den brasilianska satsningen Vetenskap utan gränser?

– Fallstudier från Tyskland, Finland och Nederländerna

I november 2012 slöt Sverige ett avtal med Brasilien angående deltagande i ”Science without borders”. Programmet är ett omfattande stipendieprogram som till och med år 2014 skall göra det möjligt för ca 100 000 brasilianska studenter och forskare att studera utomlands och där svenska universitet erbjuder sig att ta emot studenter, doktorander samt post-docs inom företrädelsevis naturvetenskapliga och tekniska ämnen.

Syftet med rapporten är att diskutera vad Sverige bör göra nu när avtalet formaliserats. Hur når vi bäst ut med vårt nationella erbjudande till berörda parter i Brasilien? Vilken är den mest effektiva marknadsföringsstrategin väl på plats i Brasilien?

Slutsatserna är att svenska universitet bör:

1. koordinera sina insatser på plats i Brasilien – gärna i kombination med någon form av fast fysisk närvaro i landet

2. tydligt involvera näringslivs­representanter och företag i arbetet

3. söka nya och hittills outforskade utbildnings- och forsknings­miljöer i komplement till de traditionella områdena, São Paulo och Rio de Janeiro

4. lägga särskild vikt vid sociala medier och personliga möten för den fortsatta marknadsföringen

5. skapa goda sociala miljöer och nätverk för de brasilianska studenterna i Sverige samt använda det som del i marknadsföringen